Svensk-Grekiska Föreningen i Chania
Medlemsskap

Medlem kan den som talar svenska eller annat skandinaviskt språk bli.

Medlemsskapet kostar f.n. 20 Euro per år eller 30 Euro per familj.

Som medlem får man...

vår tidning Vikingabladet 4 ggr per år .
tillgång till medlemssidorna på denna hemsida.

deltaga i våra aktiviteter som firande av olika svenska högtider, utflykter mm.
möjlighet att, i den mån man själv vill, komma med i den svenska gemenskapen bland de mer eller mindre fast bosatta i Chania med omnejd.