Vi var tre svenska kvinnor som träffades i Chania 1985 och hade mycket trevligt tillsammans. Så småningom kom tankarna på att vi skulle starta en svensk förening för att tillsammans utöva våra traditioner och vår kultur. Vi började i liten skala men det blev fler och fler som ville vara med. I början höll vi möten hos varandra men snart var vi så många att det blev trångt. Vi skaffade därför en lokal i Chania tillsammans med en frikyrka. Där startade vi även skola för våra barn i egen regi. Så småningom ville vi ha en egen lokal så vi hyrde ett litet hus i Makros Tichos. Där hade vi bl.a basarer, försäljning och pysselkvällar.
År 1988 blev vi kontaktade av svenskar i Heraklion som frågade om intresse fanns att starta en svensk förening tillsammans för hela Kreta. Vi inbjöds till Heraklion på ett första möte den 5 november 1988 där Svenska Föreningen på Kreta bildades. Stadgar utarbetades, skolor blev det i Heraklion, Rethymnon, Chania och Malia.
En styrelse valdes med representanter från alla ställen. Vi behövde en tidning som länk, den fick namnet ”Kreti & Preti” och gick ut till alla medlemmar. I stort gick det bra, men avstånden var långa och vi träffades mest på årsmötena som hölls på konsulatet i Heraklion. Styrelsemedlemmarna träffades 4 gånger per år.
1999 ville vi och flera motsvarande föreningar från olika Europeiska länder starta ett Europahus tillsammans i Chania. Det blev skilsmässa från Svenska Föreningen på Kreta och vi registrerade oss och tog namnet Svensk-Grekiska Föreningen i Chania. År 2000 var vi 48 medlemmar i Chania och 12 stödmedlemar i Sverige. Vi behövde ha en egen tidning, det blev “Vikingabladet” som kom ut 4 ggr per år.
Drömmen om Europahuset uppfylldes och vi hyrde ett stort och bra hus i Chania med trädgård till. Där hade vi skolor, möten, fester, basarer mm. Tyvärr var hyran för hög så det blev svårt att behålla huset. Vissa föreningar hade dålig ekonomi och lasset blev för tungt. Föreningen kunde inte arbeta bara för att betala hyra varje månad. Efter några år fick vi göra oss av med Europahuset – tyvärr.
Det beslutades att vi skulle hyra en lokal endast för vår förening.Vi sökte febrilt och hittade en lokal i Daratso. Den var på två rum och kök med en liten gård. Hyran delades mellan föreningen och skolan. Skolan fick så småningom möjlighet att gratis utnyttja lokaler i en av Chania stads grundskolor. Föreningen hade inte längre behov och råd att ha lokalen kvar så vi sålde allt lösöre. Nu har vi ingen lokal alls.
Svensk-Grekiska Föreningen i Chania fortsätter att växa. Vi har nu ca 50 medlemmar i Chania och ca 40
stödmedlemmar i Sverige. Vi anordnar möten, basarer, fester mm. De senaste åren anordnar vi bussutflykter till olika platser på Kreta. De är mycket uppskattade. Vi arrangerar påsk-knytis, julbazar med luciatåg och andra jippon. Vi är en aktiv förening med medlemmar i alla åldrar, från små barn till pensionärer, som alla trivs tillsammans.
Även skolan har vuxit.Den får numera bidrag till skolböcker mm från svenska staten och följer läroplanen för svenskundervisning. Skolan är en separat förening, där barn till svenskar går i svensk skola 3 timmar varje lördag.

Medlemstidningen Vikingabladet ges ut 4 ggr per år och skickas till medlemmar i Chania och Sverige men även till Danmark, Norge och Finland, där vi också har medlemmar. Förutsättningen att vara medlem är att man förstår och kan göra sig förstådd på svenska. Alla är varmt välkomna att bli medlemmar. Medlemsavgiften är bara 20 € per år för ensamstående och 30 € för familjer.

Historia
Välkommen till Svensk Grekiska Föreningen i Chania